تمام مارکها و انواع اجناس در کلاس مربوطه معرفی میگردند. فقط مارکهایی که مربی یا آموزشگاه معرفی مینمایند تهیه فرمایید .زیرا مواری مثل مبلغ مناسب . کیفیت خوب یا عالی ..... در نظر گرفته شده است .

 

 

 

با تشکر از توجه شما

به روز رسانی تیر ماه سال 1394